~ English version below ~

Hey!
Welkom op deze pagina op onze website.
Dat je hier bent beland, betekent dat je wellicht geïnteresseerd bent in ons team en misschien wel aan wil sluiten om met ons dit prachtige doel te steunen.
Daar worden wij natuurlijk al heel erg blij van en we hopen je op deze pagina dan ook meer duidelijkheid te geven over wat voor mogelijkheden er zijn om deel van ons team te worden!

Ons team
Het team bestaat uit minimaal 24 teamleden. Samen gaan we deze uitdaging aan! Hieronder vind je per onderdeel wat we van wie verwachten.

- Basiskamp -
Leden in het basiskamp zijn de ruggegraat van het team. Met het hart op de goede plaats zorgen zij voor de overige teamleden.
Voor het basiskamp hoef je, naast een portie enthousiasme, niet per se sportief aangelegd te zijn. Wat zit er zoal in het takenpakket?

  • Logistieke planning. De Roparun vereist een strakke planning. Dit is perfect in handen van deze kanjers. Zonder hen loopt alles in het honderd.
  • Eten / Drinken. Zij zorgen ervoor dat de teams onderweg voldoende eten en drinken bij zich hebben en bij aankomst in het basiskamp kunnen genieten van een goede maaltijd
  • Inrichten basiskamp. Tijdens de Roparun zal elke 100km een nieuw basiskamp worden ingericht. Hiervoor gebruiken we mooie locaties aan de route, zoals sporthallen. Het team zorgt ervoor dat de (mobiele) keuken wordt klaargemaakt, evenals de slaapplaatsen voor de teamleden.

- Masseurs -
De masseurs zorgen ervoor dat onze lopers en fietsers (en wellicht ook andere teamleden) de hele Roparun op de been blijven.
In elk basiskamp zullen zij actief meehelpen met onze teamleden in het basiskamp, maar als belangrijkste taak is het natuurlijk om de (met name) benen van de sporters te behandelen, zodat zij fit aan de volgende etappe kunnen beginnen.

- Chauffeurs -
Tijdens de Roparun worden de lopers en fietsers verdeeld in twee groepen.
Bij elke groep rijdt één chauffeur mee met een busje met daarin de overige lopers en navigator. Als chauffeur heb je dus de verantwoording voor de veiligheid van de lopers en fietsers onderweg en breng je hen veilig van A naar B.
Naast rijbewijs B heb je niet veel anders nodig dan een goed humeur, overzicht en een goed verantwoordelijkheidsgevoel.

- Fietsers / navigatoren -
Tijdens de Roparun zijn er altijd twee fietsers op de weg die de actieve loper begeleiden op de weg.
Als fietser moet je goed tempo kunnen houden (en aanpassen aan de huidige loper). Tevens maken we voor de navigatie gebruik van Garmins en moet je hierop kunnen navigeren.
Hoe lang zit je ongeveer op de fiets? We hebben de route opgeknipt in blokken van ongeveer 50km. Je fietst dus steeds zo’n blok.
Per team zijn er drie fietsers aanwezig. Terwijl er twee op de route zitten en de lopers begeleiden is de derde fietser een actieve navigator die de chauffeur helpt in het busje.
Daarom komt het er op neer dat je als fietser tijdens de hele Roparun 150 / 200km af legt.

- Lopers -
De lengte van de hele Roparun(>500km) moet hardlopend worden voltooid. Dat doen de hardlopers van het team, in blokjes van 1km.
De taak van de lopers is om dit te voltooien in estaffette vorm en zo de blokken van 50 km te voltooien.


Ons doel

Het doel van ons team is natuurlijk om een zo mooi mogelijk bedrag binnen te halen voor Stichting Roparun.
Dit doen we door gedurende het jaar allerhande activiteiten te organiseren om dit te bereiken.
Elke maand zitten we als team bij elkaar en bekijken we wat we zouden kunnen organiseren. Tevens kijken we natuurlijk ook wat er nodig is om onze route ook dit jaar te voltooien en zoeken we naar basiskamplocaties, sponsoren en andere zaken die we nodig hebben.

We hopen dat we je hiermee wat meer informatie hebben kunnen geven over ons team en hopen natuurlijk dat je je bij ons team wilt aansluiten. We kunnen namelijk altijd iemand gebruiken!
Wil je meer weten over Stichting Roparun? Kijk dan op www.roparun.nl. Nieuwsgierig hoe de Roparun in zijn werk gaat? Stichting Roparun heeft een mooie animatie gemaakt die alles in detail uitlegt: https://www.youtube.com/watch?v=mVIu-NXoe-c
Meer weten over het team, of wil je je aanmelden? Gebruik dan het contactformulier op de website en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

English version

Hey!
Welcome on this page on our website! The fact you landed here shows to us that you might be interested to join our team and support this great cause.
This makes us happy and therefore we would like give you more information about our team and hope you will become part of the team!

Our team
The team consists of at least 24 team members. Together we will finish this challenge!! To give you more information about the possibilities in our team, please read below.

- Logistics -
The logistic team is the backbone of the team. Without them we will not be able to complete the Roparun. They care about all team members. To be part of this part of the team, there is no need to be sportive. The only thing you need is a big portion of enthusiasm.

What to do?

  • Planning logistics. The Roparun cannot be finished without a clear planning. The members of the basecamp make sure all is in control!
  • Food /Drinks. They make sure that both teams have sufficient food and beverages on their way, and, as soon as they are back in the basecamp can enjoy a nice meal.
  • Set up basecamp. During the Roparun every 100km a new basecamp location will be visited and has to be set-up. We will (try to) use inside locations like sport halls, etc.The logistic team will make sure that the (mobile) kitchen is prepared, as well as the sleeping locations for all team members.

- Masseurs -
The masseurs will take care of the runners and cyclists (and maybe other team members as well), and make sure that they remain fit. They travel with the logistics team and help out where possible.
Their most important task is, of course, to treat (especially the) legs of the sportsmen, so they will be able to continue the next block in a fit way.

- Drivers -
During the Roparun all runners and cyclists will be divided into two groups. In each group one driver is present to drive the bus with the other runners and navigator.
Therefore, as a driver, you will have the responsibility for the runners and cyclists of the team and guide them safely from A to B.
Next to driving license B you do not need more then a sufficient amount of good humor, able to keep track and a good sense of responsibility.

- Cyclists / navigators -
During the Roparun there are always two cyclists on the road, guiding the active runner. As a cyclist you need to be able to navigate properly (we use Garmin devices on the bikes) and to be able to hold the pace of the active runner.
What time you will spend on the bike? We did split the Roparun in 50 km chunks which will be covered by the teams.
As a cyclist you will cover a complete block, which is approximately 5 hours. In each team there are three cyclists. While two are on the track, guiding the runner, the third one will be function as navigator in the bus, helping out the driver.
In total you will cycle 150/200km during the whole Roparun.

- Runners -
The length of the Roparun (>500km) has to be completed in a running manner. Therefore we need the runners in the team to cover this in relay form.
Task of the runners is to run parts of approximately 1km and together with the other team members complete the blocks of 50km.

Our Goal
Of course the main target of our team is to raise as much money as possible for the great cause: The Roparun Foundation. This we will do by organizing all kinds of event throughout the year.
We will have monthly meetings to discuss what we can organize, but also to prepare for the run itself. What kind of preparations we need to do, how to find sponsors, etc.

By reading this page you (hopefully) know more about our team and the goals we have. It would be great if you will join us!
We can always use new team members! Would you like to know more about the Roparun foundation? Please check www.roparun.nl.
Are you curious how a Roparun works in detail? The foundation created a nice animation video to explain in a little more detail. You can check that one here: https://www.youtube.com/watch?v=lUjVkbB6z74
Would you like to know more, or immediately sign up? Please use the contact form and we will contact you!

 

Nieuws

Een geslaagde eerste oefenloop in zeeland!

Nieuws

Schrijf je nu in voor de Spinning Marathon en haal geld op voor Stichting Roparun!

Nieuws

2023 was weer een ouderwets Topjaar!

Nieuws

Nog maar een paar dagen en dan mogen we weer! Roparun 2023, here we come!

Nieuws

De allereerste spinningmarathon in Weena was een groot succes!