Een nieuw Roparun jaar, met een nieuwe route...
...dat betekent dus ook: Nieuwe doorkomsten!

Onze teamcaptain is, samen met Team 248 (Swietelsky go4Life) druk bezig om een mooie doorkomst te organiseren in Etten-Leur.
Alle teams die de zuidelijke route lopen komen hier in de laatste nacht doorheen.
Er wordt hard gewerkt aan de doorkomst. Hieronder het laatste persbericht. Zien we jullie daar?

Doorkomst Etten-Leur

Persbericht 15 april 2022

Etten-Leur is met Pinksteren Doorkomstplaats Roparun

Van zondag 5 juni op maandag 6 juni komt eenmalig de route van de jaarlijkse Roparun door het centrum van Etten-Leur. 

Stichting Roparun is een organisatie die zich al meer dan 30 jaar inzet om het leven van palliatieve kankerpatiënten draaglijker te maken. Dit kan zijn door het ondersteunen van bouw van familiehuizen of slaapkamers in hospices, zodat familieleden bij de zieke kunnen blijven slapen, maar ook kleinschaligere initiatieven als Stichting Haarwensen worden ondersteund. Alles onder het motto: “Leven toevoegen aan dagen, wanneer er geen dagen meer aan het leven kunnen worden toegevoegd”.

Meer dan 200 teams, verspreid over Nederland, werken hier het hele jaar aan mee om een zo mooi mogelijk bedrag binnen te halen voor dit prachtige doel. Verder doen zij één keer per jaar ook mee aan “De Roparun”. Dit is een non-stop estafette loop, vanuit Parijs (of Bremen) naar Rotterdam, van meer dan 500 km die in het Pinksterweekeinde wordt voltooid. Teams starten op zaterdag en zullen dan op maandag op de Coolsingel finishen.

Vanwege de onzekerheden rondom het coronavirus heeft de organisatie dit jaar in een vroeg stadium besloten om niet te starten in Parijs, maar op voormalig Vliegbasis Twente, om zo de hele run in Nederland te houden. Vanuit hier zijn twee routes naar Rotterdam ingetekend, van meer dan 500 km, zodat het einddoel voor alle teams hetzelfde blijft. De zuidelijke route loopt via Eindhoven, Vught, Tilburg en Breda door ons mooie Etten-Leur. Meer dan 120 Roparun teams zullen daardoor in de nacht van 5 op 6 juni Etten-Leur passeren.

Deze teams zijn op dat moment dan al ruim 30 uur onderweg en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom hebben wij, Roparunteam Go4Life en de Unilever Vitality Runners, als twee deelnemende teams, de handen ineen geslagen en proberen we een prachtige doorkomst in Etten-Leur te organiseren voor al deze teams.

Zo zal een deel van de route (Oude Bredaseweg/Markt) vol  worden gehangen met kleurplaten die door de basisschoolleerlingen worden gekleurd, zullen er verlichte oldtimertractoren opgesteld staan op het Raadhuisplein, zijn de terrassen en horecagelegenheden vanaf 15:00 uur tot 4:00 uur in de nacht open en is er volop muziek aanwezig op een podium op de Markt. 

De doorkomst van het eerste team wordt verwacht op 5 juni ’s avonds rond de klok van 22:00u.

De teams zullen vanuit de Oude Bredaseweg rechtsaf de Markt opdraaien en ter hoogte van de Dreef terug draaien om over het Marktplein via het Raadhuisplein naar de Bischopsmolenstraat te lopen. Op het Marktplein worden ze door een speaker welkom geheten en aangemoedigd door het aanwezige publiek. De verwachting is dat het laatste team rond 4 uur in de nacht zal arriveren en de organisatie hoopt dan ook dat het tot die tijd gezellig druk zal blijven op en rond de Markt om alle deelnemende teams te steunen. Tot slot krijgen de teams nog een mooie doorkomst bij het Marianahof aangeboden door Avoord. Het hospice Marianahof heeft al enkele malen kunnen rekenen op de steun van de Stichting Roparun, daarom hebben ze aangeboden iets terug te willen doen voor de prestaties van alle teams.

Om de doorkomst Etten-Leur voor iedereen onvergetelijk te maken doen we ook een oproep aan alle aanwonenden aan de route om versieringen aan te brengen. Denk hierbij aan kaarsjes en theelichtjes, slingers, of andere versieringen. Hierover zullen alle aanwonenden nog een schrijven ontvangen.